GKI

Vizsga helyszínek: 

Miskolc, József Attila út 20.

Salgótarján, Karancs út 54.

Eger, Töviskes tér 1/A

 

GKI kártyacsere:

 

https://ekapu.nkh.gov.hu/pallasz2017/okmanycsere/f84f2212-fcb3-4a0f-9dc0-6432b4e3fdaa

 

Általános tudnivalók GKI kártya cseréről:

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok cseréjét, pótlását a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Vizsgaközpont) végzi.

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok cseréjét, pótlását a korábbi vizsgát szervező képző szervnél vagy a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatain benyújtott kérelemmel kezdeményezheti az ügyfél.

A kinyomtatott és saját kezű aláírással ellátott adatlapo(ka)t, valamint az eljárási díj befizetését igazoló dokumentumot postai úton meg kell küldeni. (GKI igazolvány, ADR oktatási bizonyítvány és gépkezelői jogosítvány esetében az adatlapra egy szabványos igazolványfénykép felragasztása is szükséges. GKI igazolvány esetén a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.)

Gépkezelői jogosítvány esetén a fényképpel ellátott, aláírt formanyomtatvánnyal, valamint a befizetést igazoló dokumentummal együtt további 1 db szabványos igazolványfényképet, valamint a gépkezelői munkakör betöltésére szóló orvosi alkalmassági igazolást is meg kell küldeni postai úton.

Egyéb közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmány esetén, különösen a 10 évnél régebben szerzett képesítések esetén fontos a vizsga helyének (város, képzőszerv) és idejének minél pontosabb behatárolása.

Eljárási díjak

  • Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI) – A külön jogszabályban meghatározott gépjárművezetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja: 9.900 Ft

Díj megfizetése

Az eljárási díj megfizetése személyes ügyintézés keretében az ügyintézés helyén történik a házi pénztárban. Személyes megjelenés nélküli ügyintézés során a megfelelő összeget a Vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában mindenképpen szükséges feltüntetni az okmánybirtokos nevét, az okmány típusát és hogy csere vagy pótlás ügyről van-e szó. (A “rózsaszín csekkek” használata a hosszabb átfutási idők miatt nem javasolt.)

Postacím

1438 Budapest, Pf. 477.
Kérjük az adatlap kitöltése során mindenképpen adjon meg egy olyan telefonszámot, amelyen az ügyintézés során, szükség esetén el tudjuk érni!

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Ügyfélfogadás helye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. E épület földszint.

GKI igazolvány csere/pótlás kérelem esetén postai úton meg kell küldeni:

  • A kinyomtatott, aláírt és fényképpel ellátott adatlapot,
  • Az eljárási díj (9900 Ft) megfizetését igazoló dokumentumot,
  • Az érvényes vezetői engedély másolatát.

Az új igazolványt elvesztés/lopás miatti pótlási kérelem esetén tudjuk értesítési címre postázni (ajánlott, tértivevényes küldemény), illetve csere esetén abban az esetben, ha az igényléssel egyidejűleg a korábbi igazolvány leadásra kerül.

Amennyiben csere esetén nem kerül leadásra az igényléskor a korábbi igazolvány, akkor személyes átvételt lehet kérni a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál (https://vizsgakozpont.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat).

Az igazolványok a papír alapú kérelem beérkezésétől számított kb. 2-3 hét alatt érkeznek a kézbesítés helyére.